INFO PENDAFTARAN PELAJAR SEDIADA

PELAJAR IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2020/2021

TARIKH PENDAFTARAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR SEDIADA IJAZAH
Para pelajar DIWAJIBKAN untuk membuat pengesahan kehadiran melalui imbasan QR Code Aplikasi HOMES di Kolej Kediaman / Kompleks Perumahan seperti butiran berikut:

BIL

TARIKH

MASA

TEMPAT IMBASAN  QR CODE

1.

16 Oktober 2020 (Jumaat)

-

18 Oktober 2020 (Ahad)
* Sila Rujuk Jadual Kehadiran Mengikut Program

8.30Pagi

hingga

4.30 Petang

Pos Pengawal Kolej Kediaman/Kompleks Perumahan Masing-Masing

* Waktu Rehat 12.30 pm-2.30pm ( Sabtu & Ahad)
JADUAL KEHADIRAN MENGIKUT PROGRAM PELAJAR SEDIADA IJAZAH

TARIKH & MASA PENDAFTARAN

PROGRAM PENGAJIAN

REGISTRATION DATE & TIME

PROGRAMMES

 

16 OKTOBER 2020 (JUMAAT)

16 OCTOBER 2020 (FRIDAY)

 

8.30 AM – 4.30 PM

IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU (KEPUJIAN)

BACHELOR OF NEW MEDIA COMMUNICATION (HONOURS)

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA)

BACHELOR OF BUSINESS (HONOURS) (INTERNATIONAL BUSINESS)

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN)

BACHELOR OF BUSINESS (HONOURS) (ENGINEERING ENTREPRENEURSHIP)

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF ELECTRONIC ENGINEERING WITH HONOURS

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF MECHATRONIC ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (KUASA INDUSTRI)

BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (INDUSTRIAL POWER)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI ROBOTIK DAN AUTOMASI)

BACHELOR OF  ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY  (HONOURS)  (ROBOTIC AND AUTOMATION TECHNOLOGY)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF TECHNOLOGY IN ELECTRICAL SYSTEM MAINTENANCE WITH HONOURS

 

TARIKH & MASA PENDAFTARAN

PROGRAM PENGAJIAN

REGISTRATION DATE & TIME

PROGRAMMES

 

17 OKTOBER 2020 (SABTU)

17 OCTOBER 2020 (SATURDAY)

 

8.30 AM – 4.30 PM

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING WITH HONOURS

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF TECHNOLOGY IN BUILDING CONSTRUCTION WITH HONOURS

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF MICROELECTRONIC ENGINEERING WITH HONOURS

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF COMPUTER ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN)

BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) (COMMUNICATION ENGINEERING)

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN FOTONIK)

BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) (PHOTONIC ENGINEERING)

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF BIOMEDICAL ELECTRONIC ENGINEERING WITH HONOURS

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF ELECTRONIC ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN RANGKAIAN KOMPUTER)

BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) (COMPUTER NETWORK ENGINEERING)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (SISTEM ELEKTRONIK)

BACHELOR OF ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (ELECTRONIC SYSTEM)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK)

BACHELOR OF ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (ELECTRONIC TELECOMMUNICATION DESIGN)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK RANGKAIAN ELEKTRONIK)

BACHELOR OF ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (ELECTRONIC NETWORK DESIGN)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL ELECTRONIC AUTOMATION WITH HONOURS

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (ELEKTRONIK BERSEPADU) BACHELOR OF ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (INTEGRATED ELECTRONIC)

 

TARIKH & MASA PENDAFTARAN

PROGRAM PENGAJIAN

REGISTRATION DATE & TIME

PROGRAMMES

 

18 OKTOBER 2020 (AHAD)

18 OCTOBER 2020 (SUNDAY)

 

8.30 AM – 4.30 PM

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF MATERIAL ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF AGRICULTURAL ENGINEERING WITH HONOURS 

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPROSES DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF BIOPROCESS ENGINEERING WITH HONOURS 

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOSISTEM DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF BIOSYSTEMS ENGINEERING WITH HONOURS 

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF POLYMER ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN METALURGI)

BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) (METALLURGICAL ENGINEERING)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKANAN) 

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (FOOD TECHNOLOGY)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (PROSES KIMIA INDUSTRI)

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (INDUSTRIAL CHEMICAL PROCESS)

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (BIOTEKNOLOGI INDUSTRI)

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMPROSESAN BAHAN)

BACHELOR  OF  MECHANICAL   ENGINEERING  TECHNOLOGY (HONOURS)  (MATERIAL PROCESSING)

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN

BACHELOR OF MANUFACTURING ENGINEERING WITH HONOURS

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN REKABENTUK PRODUK)

BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) (PRODUCT DESIGN ENGINEERING)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMESINAN)

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (MACHINING)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (SISTEM PERTANIAN)

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (AGRICULTURAL SYSTEMS)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMBANGUNAN PRODUK)

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (HONOURS) (PRODUCT DEVELOPMENT)

PROSES PENDAFTARAN SEMULA BILIK PENGINAPAN
TEMPOH MASA PENGESAHAN KEHADIRAN
Para pelajar DIWAJIBKAN untuk membuat pengesahan kehadiran melalui imbasan QR Code Aplikasi HOMES di Kolej Kediaman dalam  tempoh 2 minggu selepas semester baru iaitu bermula 16 Oktober 2020  hingga 28 Oktober 2020 . Pelajar yang didapati gagal untuk melaksanakan proses pendaftaran ini boleh dikenakan tindakan denda sebanyak RM 30.00 hingga RM 100.00. Rujuk Klausa 6.0 (Hukuman-Hukuman Bagi Kesalahan-Kesalahan Berkaitan Kolej Kediaman)
TALIAN UNTUK DI HUBUNGI

 

BIL

KOLEJ KEDIAMAN

TEL

1.

Kolej Kediaman Tunku Abdul Rahman

Tunku Abdul Rahman Residential College

04-9871326

2.

Kolej Kediaman Tuanku Tengku Fauziah

Tuanku Tengku Fauziah Residential College

04-9871356

3.

Kompleks Perumahan Pauh Putra

Pauh Putra Housing Complex

04-9871329

4.

Kompleks Perumahan Tan Sri Aishah Ghani

Tan Sri Aishah Ghani Housing Complex

04-9798800/8797

5.

Kompleks Perumahan Tun Abdullah Ahmad Badawi

Tun Abdullah Ahmad Badawi Housing Complex

04- 9805197

6.

Kompleks Perumahan UniCITI ALAM

UniCITI ALAM Housing Complex

04-9456159

BORANG DEKLARASI KESIHATAN
Pelajar adalah DIWAJIBKAN untuk melengkapkan Borang Deklarasi Kesihatan 3 hari sebelum hadir di kolej kediaman  di pautan seperti butiran  berikut: http://www.coshe.my/borang-deklarasi-kesihatan-pelajar. Sila letakkan nama Pengetua Kolej sebagai nama Penyelia dan alamat email pusatperumahanpelajar@unimap.edu.my sebagai email penyelia.

PELAJAR DIPLOMA SIDANG AKADEMIK 2020/2021

TARIKH PENDAFTARAN PELAJAR SEDIADA DIPLOMA SA 2020/2021
Para pelajar DIWAJIBKAN untuk membuat pengesahan kehadiran melalui imbasan QR Code Aplikasi HOMES di Kolej Kediaman / Kompleks Perumahan seperti butiran berikut:

BIL

TARIKH

MASA

TEMPAT IMBASAN QR CODE

1.

5 September 2020 (Sabtu)

-

6 September 2020 (Ahad)

9.00 Pagi

hingga

5.00 Petang

Pos Pengawal Kolej Kediaman/Kompleks Perumahan

Pejabat Pengurusan Kolej Kediaman akan beroperasi pada hari tersebut pada Jam 9.00 Pagi - 5.00 petang & Waktu Rehat 12.30 pm-2.30pm
PROSES PENDAFTARAN SEMULA BILIK PENGINAPAN
TALIAN UNTUK DI HUBUNGI

BIL

KOLEJ KEDIAMAN

TALIAN

1.

Kolej Kediaman Tunku Abdul Rahman

04-9871326

2.

Kolej Kediaman Tuanku Tengku Fauziah

04-9871356

3.

Kompleks Perumahan UniCITI ALAM

04-9456159