Ucapan Aluan TNC

Ucapan Aluan TNC

 

Segala puji dan syukur ke hadrat Allah S.W.T, Tuhan sekelian alam.

Selawat dan Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, Rasul pesuruh Allah

Selawat dan Alhamdulillah, dengan keizinan dariNya, Laman Web Kolej Kediaman ini berjaya disiapkan untuk tatapan semua warga Universiti Malaysia Perlis khususnya dan pembaca secara umumnya.

Di harapkan laman web ini akan dapat memberi informasi kepada semua warga Universiti Malaysia Perlis, ibubapa dan anggota masyarakat keseluruhannya

dalam usaha Kolej Kediaman menjadi infrastruktur yang selesa dan kondusif kepada pelajar-pelajar Universiti Malaysia Perlis amnya.

Sekian, terima kasih.

PROF. MADYA DR. MOHD FO'AD SAKDAN
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA)